WYPADEK ŚMIERTELNY

Pomożemy Ci uzyskać najwyższe należne zadośćuczynienie za zerwanie relacji z  bliską Ci osobą, którą utraciłeś w wypadku nie z jej winy (wypadek komunikacyjny, w pracy, gospodarstwie rolnym, w wyniku błędu medycznego, potknięcia poślizgnięcia). Osobami mogącymi ubiegać się o odszkodowanie są: współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki a także osoby pozostające w nieformalnym związku z osobą zmarłą. Należy pamiętać, że zadośćuczynienie otrzymają te osoby, które były w silnej więzi emocjonalnej z osoba zmarłą lub śmierć bliskiego spowodowała cierpienie psychiczne lub pogorszenie sytuacji finansowej w rodzinie.

Pomożemy również w uzyskaniu odszkodowania z tytułu wszelkich poniesionych kosztów pożegnania bliskiej Ci osoby (koszty pogrzebu, stypy, odzieży żałobnej, pomnika na cmentarzu). Odszkodowanie nie ma nic wspólnego z zasiłkiem pogrzebowym z ZUS  i nie może być o niego pomniejszane.

Przedawnienie: 20 lat gdy szkoda wynikła z przestępstwa (zbrodnia lub występek) licząc od dnia popełnienia przestępstwa (dnia zdarzenia) bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. (art. 442 § 2 k.c.)