ODSZKODOWANIE POWYPADKOWE

Odszkodowanie z tytułu odniesionych obrażeń ciała, kosztów leczenia i rehabilitacji, utraconego dochodu, zniszczonych w wypadku rzeczy przysługuje osobie poszkodowanej w wypadku jeśli nie jest wyłącznym sprawcą tego zdarzenia. Uczestnikami zdarzenia mogą być: pasażerowie pojazdu sprawcy, kierowca i pasażerowie pojazdu poszkodowanego, motocyklista, rowerzysta, pieszy (również małoletni sprawca!). Kwoty są wypłacane z polisy OC sprawcy, a więc poszkodowany nie musiał być wcześniej nigdzie ubezpieczony!


Nawet gdy do wypadku doszło 20 lat wstecz i towarzystwo ubezpieczeń wypłaciło pieniądze, można sprawdzić, jak wiele jeszcze poszkodowany powinien otrzymać.


Gdy w wypadku komunikacyjnym sprawca zbiegł z miejsca wypadku i pozostaje nieznany lub nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC również skutecznie dochodzimy roszczeń.


Przedawnienie: 3 lata gdy szkoda wynikła z czynu niedozwolonego, (art. 442 § 3 k.c.) 20 lat gdy szkoda wynikła z przestępstwa (zbrodnia lub występek) licząc od dnia popełnienia przestępstwa (dnia zdarzenia) (art. 442 § 2 k.c.)