WYPADEK PRZY PRACY

Pomożemy Ci uzyskać najwyższe należne odszkodowanie z polisy OC pracodawcy jeżeli wypadek nastąpił z powodu jego zaniedbań lub z winy innego pracownika:

 – podczas wykonywania zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,

 – podczas wykonywania przez pracownika czynności na jego rzecz nawet bez jego polecenia,

 – w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

– w czasie podróży służbowej ,

– podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,

 – przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.