WYPADEK NA ROLI

Pomożemy Ci uzyskać najwyższe należne odszkodowanie, jeśli uległeś wypadkowi na terenie gospodarstwa rolnego z obowiązkowej polisy OC właściciela gospodarstwa. Szkoda jaka powstała na skutek wypadku musi mieć związek z działalnością rolniczą. O odszkodowanie mogą występować : właściciel gospodarstwa, jego rodzina, pracownicy a także osoby przebywające na terenie gospodarstwa, które nie z ich winy uległy wypadkowi. Należy zadbać o to, aby w dokumentach medycznych znalazło się wskazanie, że przyczyną rozstroju zdrowia był wypadek. W przypadku braku wykupionego ubezpieczenia OC u sprawcy roszczenia będziemy dochodzić od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Przedawnienie: 3 lata  gdy szkoda wynikła z czynu niedozwolonego (deliktu) oraz 20 lat gdy szkoda wynikła z przestępstwa, licząc od dnia kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (art. 442 § 3 k.c.)