OBRAŻENIA CIAŁA

Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych, nawet jeśli szkoda miała miejsce 20 lat wstecz lub jest już po wypłacie. Obrażenia ciała są to uszkodzenie ciała polegające na naruszeniu integralności i spójności fizycznej organizmu człowieka. Odszkodowanie może otrzymać każdy uczestnik zdarzenia, który nie został uznany za wyłącznego winnego. Uzyskamy najwyższe możliwe świadczenia zarówno dla kierowcy poszkodowanego pojazdu i jego pasażerów, pasażerów sprawcy, pieszego, rowerzysty, motocyklisty, jak i dla małoletniego sprawcy zdarzenia. Gdy mamy do czynienia z wypadkiem komunikacyjnym dochodzimy roszczeń nawet jeśli sprawca zbiegł z miejsca wypadku i pozostaje nieznany lub nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Przedawnienie: 3 lata gdy szkoda wynikła z czynu niedozwolonego (deliktu), (art. 442 § 3 k.c.) 20 lat gdy szkoda wynikła z przestępstwa (zbrodnia lub występek) licząc od dnia popełnienia przestępstwa (dnia zdarzenia) (art. 442 § 2 k.c.)