OBRAŻENIA CIAŁA

Uzyskujemy najwyższe kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych: kierowcy, pasażerów (również z pojazdu sprawcy), motocyklisty, pieszego, rowerzysty. Świadczenie należne jest również małoletniemu (do 13 roku życia) nawet jeśli jest sprawcą zdarzenia. Możemy uzyskać również dopłaty do już wypłaconych świadczeń, nawet jeśli szkoda miała miejsce 20 lat wstecz.

Dowiedz się więcej

WYPADEK ŚMIERTELNY

Poszkodowanym w tym przypadku jest ten, kto stracił bliską osobę w wyniku wypadku, jeśli zmarły nie był wyłącznym sprawcą wypadku (winą za wypadek obarczony jest ktoś jeszcze). O zadośćuczynienie za ból i cierpienie po śmierci bliskiej osoby mogą ubiegać się: współmałżonkowie/partnerzy życiowi, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie oraz wnuki. Jeśli po tragicznej śmierci bliskiego, Twoja sytuacja życiowa uległa pogorszeniu, przysługuje Ci także odszkodowanie oraz świadczenia rentowe. Pomożemy Ci uzyskać należne świadczenia, nawet jeśli do zdarzenia doszło 20 lat temu lub jest już po wypłacie zadośćuczynienia.

Dowiedz się więcej

RENTA POWYPADKOWA

Rzeczywistość po wypadku często bardzo się zmienia: długotrwała rehabilitacja, leki, sprzęt medyczny, specjalna dieta. Kalkulujemy potrzeby poszkodowanych pod kątem zwiększonych potrzeb i uzyskujemy świadczenia rentowe na pokrycie wszystkich wydatków, które wymusił wypadek. Jeśli po utracie bliskiej osoby sytuacja materialna rodziny uległa pogorszeniu, wywalczamy również renty alimentacyjne dla dzieci i współmałżonków/partnerów.

Dowiedz się więcej

WYPADEK NA ROLI

Jeżeli miałeś wypadek na gospodarstwie rolnym i zostałeś poszkodowany, pomożemy Ci w uzyskaniu wszelkich należnych świadczeń z polisy OC właściciela gospodarstwa. Roszczącymi mogą być zarówno właściciel gospodarstwa, jak i osoby pozostające z właścicielem we wspólnym gospodarstwie domowym, a także osoby pracujące lub przebywające na terenie na gospodarstwa rolnego. Za poszkodowanego uznaje się tego, któremu została wyrządzona krzywda nie z jego winy, na skutek czynności wynikających z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Gdyby gospodarstwo nie posiadało obowiązkowego ubezpieczenia OC, pomagamy uzyskać świadczenia z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dowiedz się więcej

WYPADEK PRZY PRACY

Jeśli w trakcie wykonywania pracy zawodowej uległeś wypadkowi, należy Ci się świadczenie z ZUS. Ponadto, jeżeli do wypadku doszło z winy pracodawcy, pomożemy Ci uzyskać wszelkie należne świadczenia z polisy OC odpowiedzialnego za szkodę.

Dowiedz się więcej

BŁĄD MEDYCZNY

Bezpłatnie prowadzimy analizę dokumentów pod względem błędu medycznego lub błędu lekarskiego. Dochodzimy wszelkich roszczeń wynikających z takiego błędu.

Dowiedz się więcej