1

Bezpłatna weryfikacja i analiza spraw.

Dokumenty klientów są analizowane przez doświadczonych referentów. To NIC nie kosztuje – cały proces weryfikacji jest bezpłatny.

2

Opinia lekarza orzecznika

Dokumentacja medyczna przysłana do firmy przechodzi przez ręce naszego lekarza orzecznika, posiadającego również kompetencje biegłego sądowego. Lekarz dokładnie analizuje i opiniuje każdy dokument medyczny.Możesz dodać dowolną funkcję lub edytować te, które są już na liście.

3

Honorarium tylko za wygrane sprawy

Pobieramy należne honorarium TYLKO za wygrane sprawy. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych ani manipulacyjnych.

4

Negocjacje przedsądowe i mediacje to nasza specjalność

W naszych szeregach pracuje wyspecjalizowana grupa negocjatorów przedsądowych i mediatorów. Zaletą mediacji jest to, że klient naszej Kancelarii nie musi stawać osobiście przed sądem powszechnym, a jego interesów broni profesjonalny zespół mediatorów.

5

Możliwość zdalnego zawierania umów

Korzystamy z postępu naukowego i dajemy naszym klientom możliwość bezpiecznej łączności z agentami i centralą przez zdalne zawieraniu umów.